دبیرستان غیردولتی دخترانه ستارگان درخشان

دبیرستان دخترانه ستارگان درخشان در سال 1386 تأسیس گردیده است. تلاش و هدف این دبیرستان تربیت شهروندی مناسب می باشد که مهارت های زندگی را آموخته، دارای بنیه علمی خوبی بوده و بتواند به دانشگاههای معتبر راه یابد. برای این منظور نیاز امروز دانش آموز و شهروند مناسب فردا را تحقیق نموده و با بررسی سوابق تحصیلی دانش آموزان سعی در گزینش بهترین ها در راستای اهداف دبیرستان در سال تحصیلی 1400-1399 را نموده ایم.

این دبیرستان سعی می نماید بهترین امکانات و تجهیزات آموزشی، فرهنگی و ورزشی را در محیطی مطلوب در اختیار دانش آموزان عزیز قرار دهد. دانش آموزان عزیز این دبیرستان با درخشش خود در کنکور، سالیانه موفق به کسب چندین رتبه ی دو رقمی و سه رقمی شده که موجب افتخار این دبیرستان می باشد. همچنین کسب رتبه اول استانی در امتحانات نهایی در چندین سال مستمر در بین مدارس غیر دولتی را در کارنامه موفقیت خویش به ثبت رسانده است. مدیریت هماهنگ و یکپارچه ی این سیستم آموزشی و پرورشی باعث می شود که دانش آموزان از همان ابتدا خود را برای آزمونهای مهم و سرنوشت ساز آماده کنند و از پراکنده خوانی و پراکنده کاری پرهیز نمایند. امید است که با توکل به یزدان پاک بتوانیم به اهداف بلند خویش دست یابیم.           «و من الله التوفیق»