لطفا موارد خواسته شده را با دقت تکمیل نمائید و سپس کد رهگیری را جهت ویرایشات احتمالی نزد خود نگهدارید. پس از ثبت نام، اطلاعات شما را بررسی نموده و با شما تماس حاصل می نمائیم.

موفقیت شما آرزوی قلبی ماست.

 

«دبیرستان غیردولتی ستارگان درخشان»

 

فقط عدد وارد شود و صفحه کلید در حالت انگلیسی باشد.

مدرسه سال قبل شما در کدام ناحیه از شهر اهواز یا شهرهای دیگر بوده است؟

معدل درج شده در کارنامه ترم اول

بعد از پایان امتحانات نوبت دوم

یکی از رشته های تجربی، ریاضی و یا انسانی را بنویسید.

فقط عدد وارد شود و صفحه کلید در حالت انگلیسی باشد.

فقط عدد وارد شود و صفحه کلید در حالت انگلیسی باشد.

فقط عدد وارد شود و صفحه کلید در حالت انگلیسی باشد.

فقط عدد وارد شود و صفحه کلید در حالت انگلیسی باشد.

آیا دارای مقام فرهنگی، هنری، ادبی، قرآنی، ورزشی و ... در مسابقات سطح مدرسه، ناحیه، استان یا هر نهاد دیگری هستید؟ لطفاً با توضیح پاسخ دهید.

آیا تاکنون فعالیت علمی از جمله انجام تحقیق، پژوهش، کسب مقام در جشنواره خوارزمی و مواردی از این قبیل داشته اید؟ لطفا با توضیح پاسخ دهید.