لطفا موارد خواسته شده را با دقت تکمیل نمائید و سپس کد رهگیری را جهت ویرایشات احتمالی نزد خود نگهدارید. پس از ثبت نام، اطلاعات شما را بررسی نموده و با شما تماس حاصل می نمائیم.

موفقیت شما آرزوی قلبی ماست.

 

«دبیرستان غیردولتی ستارگان درخشان»

 

مدرسه سال قبل شما در کدام ناحیه از شهر اهواز یا شهرهای دیگر بوده است؟

آیا تاکنون فعالیت علمی از جمله انجام تحقیق، پژوهش، کسب مقام در جشنواره خوارزمی و مواردی از این قبیل داشته اید؟ لطفا با توضیح پاسخ دهید.

آیا دارای مقام فرهنگی، هنری، ادبی، قرآنی، ورزشی و ... در مسابقات سطح مدرسه، ناحیه، استان یا هر نهاد دیگری هستید؟ لطفاً با توضیح پاسخ دهید.

بعد از پایان امتحانات نوبت دوم

معدل درج شده در کارنامه ترم اول

فقط عدد وارد شود و صفحه کلید در حالت انگلیسی باشد.

فقط عدد وارد شود و صفحه کلید در حالت انگلیسی باشد.

فقط عدد وارد شود و صفحه کلید در حالت انگلیسی باشد.

فقط عدد وارد شود و صفحه کلید در حالت انگلیسی باشد.

فقط عدد وارد شود و صفحه کلید در حالت انگلیسی باشد.